Skoleskakmedlemmer

Navn

Tlf.

E-mail

Navn

Tlf.

E-mail

Andersen, Victor 20 86 08 97
Bregendahl, Bjarke 29 61 70 77
Dalsgaard, Katrine 28 78 38 99
Frostholm, Rasmus 22 26 82 96
Høybye, Vitus 21 96 31 61
Kringstad, Alexander 28 97 25 56
Kringstad, Sofie 20 61 00 72
Mehlsen, Asger 40 93 36 52
Nørgaard, Jeppe 30 13 70 38
Rask, Sean 60 12 56 10