Skoleskakmedlemmer

Navn

Tlf.

E-mail

Navn

Tlf.

E-mail

Andersen, Victor 20 86 08 97
Dalsgaard, Katrine 28 78 38 99
Frostholm, Rasmus 22 26 82 96
Høybye, Vitus 21 96 31 61
Kringstad, Alexander 28 97 25 56
Kringstad, Sofie 20 61 00 72
Larsen, Eskild Overlade 31 25 27 44
Mehlsen, Asger 40 93 36 52
Nielsen, Emma 26 13 82 41
Nørgaard, Jeppe 30 13 70 38
Rask, Sean 60 12 56 10