Indbydelser

Møblèr Cup - Holstebro Forårs EMT 2018

Tilmelding og info Her


Generalforsamling

Skive Skakklub indbyder til Genralforsamling tirsdag d. 24 april kl. 19.00
DAGSORDEN:
1. Valg af Dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

5. Valg

Af bestyrelse
b) Af 1. bestyrelsessuppleant
c) Af 2. bestyrelsessuppleant
d) Af revisor
e) Af revisorsuppleant
f) Af turneringsleder
g) Af spillerudvalg - Består af 5 medlemmer hvoraf de 3 vælges af generalforsamlingen
6. Eventuelt

Håber på stort fremmøde, til en debat om klubben og dens fremtid.

Formanden

Indbydelse til Nordres Bededagsturnering 2018

Turneringsform: Hurtigskak for 4-mands-hold + evt. reserver.
Holdene inddeles (uafhængigt af indskudspris) i præmiegrupper efter rating-gennemsnittet af holdets fire højst ratede spillere.
Der anvendes 3-systemet (sejr = 3, remis = 1, tab = 0) på både brætpoints og matchpoints, og runderne lægges efter schweitzersystem. Brætpoints går forud for matchpoints. Der spilles 7 runder – afhængig af deltagerantal kan der være seedning. Turneringen er ikke hurtigskakratet.
Præmier: Minimum 100% af indskuddet går til præmier.
Spilledag: Bededag fredag den 27. april med start kl. 10:00 og slut ca. 19:30
Spillested: Brobjergskolen, Frederiks Alle, Århus C

Indskud: Afhænger af holdets rating (gennemsnittet af de 4 højst ratede spillere): 1000 - 1599: 200,- 1600 - 1999: 300,- 2000 og op: 400,-

Juniorer halv pris! (født 1-1-1998 eller senere)
På hold med mere end 4 spillere er det antallet af seniorer, der afgør holdets indskud – eksempel: Et hold med 3 juniorer og 2 seniorer og gennemsnitsrating på 1500 betaler (2*50+2*25) 150,- Antallet af juniorer skal oplyses ved tilmelding!

Tilmelding til: Leif Møller, tlf. 29 32 03 19 eller mail: bededag@nordre.dk. Senest mandag 22/4. Ved senere tilmelding ingen deltagelsesgaranti.
Ved tilmelding angives samtlige spilleres navne og ratingtal (hurtigskak), holdnavn, antal juniorer samt kontaktperson med telefonnummer. Forplejning: Som altid venlig betjening og rimelige priser!
NB: Husk det også er muligt at tilmelde sig som enkeltperson eller parvis – du/I vil da blive indplaceret på et passende hold!

Skaksommerlejr 2018. 08-14 juli

Tilmelding og info Her